Cơ quan quản lý thuế nhà nước ban hành hai bài báo mỗi ngày để trình bày chi tiết chính sách giảm một nửa thuế thu nhập của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ | Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ | Chính sách

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-25 17:31:05
瑞幸咖啡撤回听证会请求,6月29日停牌并退市|||||||

北京工夫 6 月 26 日早间动静,瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)昔日颁布发表,该公司已决议撤回之前举办听证会的恳求,公司股票将于 2020 年 6 月 29 日收盘时停牌。

本年 5 月 19 日,瑞幸咖啡颁布发表,该公司已支到纳斯达克证券市场上市资历事情职员(Listing Qualifications Staff of The Nasdaq Stock Market)收回的书里告诉,称事情职员已决议将瑞幸咖啡股票从纳斯达克市场戴牌。

5 月 22 日,瑞幸咖啡按照《市场划定规矩 4820》(Market Place Rule 4820)划定,请求正在纳斯达克听证会小组(Nasdaq Hearings Panel)举办行动听证会。5 月 23 日,纳斯达克告诉瑞幸咖啡,预定的听证会日期为 2020 年 6 月 25 日。

6 月 24 日,瑞幸咖啡告诉上市资历事情职员,该公司决议撤回前述听证恳求,没有再追求打消或弃捐上市资历事情职员将其股票从纳斯达克环球粗选市场退市的决议。

为此,纳斯达克总法令参谋办公室已告诉瑞幸咖啡,公司股票将于 2020 年 6 月 29 日收盘时停牌,纳斯达克将正在一切上诉限期到期后提交 Form 25 退市告诉。

本年 4 月 2 日,瑞幸咖啡颁布发表建立一个出格委员会,以对公司 COO 刘剑战其他几名员工假造买卖举动睁开外部查询拜访。

瑞幸咖啡称,正在审计公司停止 2019 年 12 月 31 日的财务年度综开财政报表时期,一些成绩激发了董事会的存眷,而该出格委员会将对那些成绩的外部查询拜访停止监视。

瑞幸咖啡其时借称,有疑息显现,自 2019 年第两季度起头,COO 刘剑和背他报告请示的几名员工处置了某些不妥举动,包罗假造某些买卖。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa