Sự sụt giảm lợi nhuận của các ngành quy mô lớn trong chín tháng đầu năm đã được thu hẹp, và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng tháng đã chuyển biến tích cực trở lại

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-17 19:53:46
腾讯收购新上市华纳音乐集团10%股份|||||||

腾讯控股收买了上周方才上市募资 19 亿美圆的好国音乐唱片企业华纳音乐团体 10.4% 的股分,押注该止业的持久增加远景。

周五的羁系文件显现,腾讯购置了华纳音乐 800 万股 A 类股票。华纳音乐由亿万财主 Len Blavatnik 经由过程他具有劣先投票权的 B 类股票掌握。以以后价钱计较,腾讯投资的代价约为 2.44 亿美圆。

停止收稿,华纳音乐股价下跌了 1.7%,至 30.50 美圆,已比刊行价下跌了逾 20%。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa