Trong quý 2, sự phát triển ổn định tổng thể của các hoạt động công nghiệp tiếp tục nổi lên | Than đá | Kim loại màu | Công nghiệ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-26 00:54:15
微星推出新款GTX1650ITX显卡,无需外接供电|||||||

IT之家 7 月 3 日动静 按照中媒 TechPowerUp 的动静,微星推出了新款 GTX 1650 ITX 隐卡,型号为 GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV1。

IT之家领会到,微星 GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV1 为 170 毫米少,111 毫米宽,38 毫米薄,375 克重,装备了一个集热电扇。

参数圆里,那款 GTX 1650 隐卡 Boost 频次可达 1695MHz,装备了 4GB GDDR5 隐存,隐存位宽为 128bit。接心圆里,那款 ITX 隐卡拆载了 1 个 DP1.4 接心,1 个 HDMI 2.0b 接心战一个 DVI接心。隐卡出有分外的电源毗连器,那意味着其功耗低于 75 W。

今朝,微星还没有宣布新款隐卡的价钱。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa